Opłaty

w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą odpowiednio:

 

  • Opłata stała - rodzice są zwolnieni z opłat za świadczenie usług na podstawie przeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka. Rodzic na podstawie wyżej wymienionego orzeczenia zwolniony jest z opłaty wpisowej.
  • Opłata za wyżywienie - 11,00 zł / każdy dzień  (opłata za wyżywienie wyliczana jest poprzez pomnożenie wartości dziennej
    stawki żywieniowej przez ilość dni obecności dziecka w Placówce i pobierana jest z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca)

 

Płatności należy dokonywać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. nr 76 1090 1740 0000 0001 1539 8394