Metodyk Gabriela Zolich-Wolna

 

Nauczyciel dyplomowany z 18–letnim stażem. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Filologia Polska, podyplomowe studia: Logopedia z komunikacją alternatywną, Terapia Pedagogiczna, Oligofrenopedagogika, kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą.

Czas spędzony z dziećmi i młodzieżą od wielu lat jest dla mnie źródłem prawdziwej radości. Cieszy mnie codzienny kontakt z rozwijającym się człowiekiem, który każdego dnia odkrywa w sobie nowe możliwości, zdobywa kolejne umiejętności, uczy się rozumieć otaczający go świat. Dzieci dają mi siłę do podejmowanie wyzwań, poszukiwania inspiracji związanych z edukacją i wychowaniem. Ważne jest dla mnie odkrycie w każdym uczniu jego zainteresowań, talentów jak również dostrzeżenie słabych stron, które mogą negatywnie wpływać na jego samopoczucie i możliwości edukacyjne. Dlatego w ciągu wieloletniej pracy, wychodząc naprzeciw każdemu dziecku, prowadziłam szkolne koło teatralne, koło polonistyczne, zajęcia dla dyslektyków, zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających problemy w uczeniu się. Zdobyte doświadczenia utwierdzają mnie w przekonaniu, że, aby kompetentnie wykonywać pracę nauczyciela, trzeba podejmować wysiłek związany z samodoskonaleniem , tak, by móc w sposób holistyczny podejść do każdego ucznia.

Wierzę, że nasza szkoła, dzięki właściwemu podejściu nauczycieli, da każdemu dziecku poczucie własnej wartości i wyposaży go w siłę, która pomoże mu optymistycznie patrzeć na świat i osiągnąć zamierzone cele.