Fundusze Europejskie

 

edukacja z wyzwaniami

 

Z początkiem lipca wystartował realizowany we wsparciu z Unią Europejską projekt mający na celu zwiększenie dostępu do wysokiej
jakości
edukacji dzieci z województwa śląskiego. W projekcie przewidziano utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w Placówkach Oświatowych Jonatan w Bielsku-Białej.

W ramach projektu nasze placówki zaoferują dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u 54 dzieci, 6 nowych miejsc przedszkolnych, wydłużenie czasu pracy przedszkola oraz podniesienie umiejętności
i kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Wśród dodatkowych zajęć przewidziano:

Projekt „Edukacja z wyzwaniami” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: +48 33 307 07 oraz adresem e-mail: biuro@jonatan.edu.pl.

 

 

01.07.2016

04.07.2016

 

15.07.2016

 

18.07.2016
Informacja o wyborze wykonawcy zapytanie ofertowe nr 1.2016 Winda - Budowa szybu, roboty adaptacyjne oraz dostarczenie i zamontowanie platformy pionowej służącej do transportu osób niepełnosprawnych/windy dla osób niepełnosprawnych

 

05.08.2016