Koncepcja pracy Przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych stron placówki. Tworząc niniejszą koncepcję pracy wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji ewaluacji wewnętrznych, potrzeby dzieci, rodziców, potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości bazowe i kadrowe przedszkola. Czas realizacji Koncepcji - od IX 2014 r- do IX 2019 r. Działania prowadzone przez przedszkole będą monitorowane i analizowane. Koncepcja będzie modyfikowana w miarę potrzeb.

Organizacja dnia w przedszkolu zapewnia dzieciom zabawę, edukację, a także relaksację oraz aktywny wypoczynek również w kontakcie z przyrodą.
W ramowym rozkładzie dnia przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych i rewalidacyjne w oparciu o podstawę programową, czynności samoobsługowe, zabawy swobodne inspirowane przez dzieci sytuacje edukacyjne, a także zajęcia dodatkowe np. Muzykoterapia, dogoterapia, ceramika oraz szereg zajęć specjalistycznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Przedszkole posiada estetyczną, bezpieczną i dobrze wyposażoną przestrzeń pozwalającą na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Przestrzenne i kolorowe sale, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.Atutem przedszkola jest nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona Sala Integracji Sensorycznej oraz Sala Doświadczeń Świata,a funkcjonalnie zaaranżowany plac zabaw sprzyja zabawom na powietrzu.